Học terraform bằng việc viết TechBlog

Terraform logo

Chào các bạn mình là Hậu - Group1 VJP.

Nhân tiện có đọc thêm về Terraform, mình tranh thủ memo lại.
Vừa là để tổng hợp kiến thức vừa là để sau này có thể xem lại.
Nào, chúng ta cùng tìm hiểu về Terraform nhé! lét chự gô.

Terraform là gì?

Định nghĩa trên trang Wikipedia.

Terraform is an open-source infrastructure as code software tool created by HashiCorp.
Users define and provide data center infrastructure using a declarative configuration language known as HashiCorp Configuration Language, or optionally JSON.Users define and provide data center infrastructure using a declarative configuration language known as HashiCorp Configuration Language, or optionally JSON.

Dịch theo Google Translate thì là:

Terraform là một cơ sở hạ tầng mã nguồn mở là công cụ phần mềm mã do HashiCorp tạo ra.
Người dùng xác định và cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu bằng ngôn ngữ cấu hình khai báo được gọi là Ngôn ngữ cấu hình HashiCorp hoặc tùy chọn JSON."Terraform là một cơ sở hạ tầng mã nguồn mở là công cụ phần mềm mã do HashiCorp tạo ra.
Người dùng xác định và cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu bằng ngôn ngữ cấu hình khai báo được gọi là Ngôn ngữ cấu hình HashiCorp hoặc tùy chọn JSON."

Ý kiến của mình: Đối với môi trường AWS thì nó được so sánh với AWS Cloudformation.
Cả hai thằng này đều như một bản template, bạn định nghĩa các resource và các cài đặt hệ thống bằng template.
Bạn deploy nó và thế là một hệ thống sẽ được AWS tự động dựng lên theo đúng thiết kế.
Thật tuyệt vời phải không nào.

Cài đặt Terrafrom

Có một số cách cài đặt và bạn có thể tham khảo trên trang hướng dẫn.
Huớng dẫn cài đặt Terraform

Các bạn chọn cách phù hợp với máy tính và cài đặt theo nhé.

Cài đặt Terraform trên macbook

 1. Download Terraform
  Tải ở link này: Download Terraform
 2. Upzip nó
 3. Xác nhận path có /usr/local/bin
  echo $PATH
 4. Move Terraform binary tới /usr/local/bin
 5. Xác nhận đã cài đặt xong Terraform
  $ terraform -help
  Usage: terraform [global options] <subcommand> [args]
  
  The available commands for execution are listed below.
  The primary workflow commands are given first, followed by
  less common or more advanced commands.
  
  Main commands:
   init     Prepare your working directory for other commands
   validate   Check whether the configuration is valid
   plan     Show changes required by the current configuration
   apply     Create or update infrastructure
   destroy    Destroy previously-created infrastructure

Tổng kết

 • Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về Terraform và cách cài đặt trên macbook.
 • Để cho đỡ dài và chán nên viết tí một, mời các bạn đón đọc các bài tiếp theo về Terraform nhé.
  Chào thân ái và quyết thắng.

1 個のコメント

 • Cám ơn anh đã chia sẻ. bài viết đã giúp e hiểu được rất nhiều thứ về terraform
  mong a tiếp tục cho ra thêm nhiều bài biết về terraform nhé ^.^

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *